2023-07-10

Klasy energetyczne – rodzaje i ich charakterystyka

Rozwój technologii skłania producentów sprzętów AGD do tworzenia coraz bardziej efektywnych urządzeń. Wynika to również z większej świadomości ekologicznej oraz potrzeby oszczędności energii. W związku z tym, w procesie zakupowym głównym czynnikiem decyzyjnym często stają się klasy energetyczne. W niniejszym artykule postaramy się w klarowny sposób scharakteryzować poszczególne klasy energetyczne i wskazać różnice między nimi. Szczególną uwagę zwrócimy na klasy energetyczne lodówek.

Czym są klasy energetyczne?

Klasy energetyczne powstały jako odpowiedź na wzrastające wyzwania związane z globalnym zużyciem energii. Wzrost liczby gospodarstw domowych oraz korzystanie z różnego typu sprzętów zrodziły konieczność stworzenia jednolitego systemu klasyfikacji, który określałby oraz porównywał efektywność energetyczną urządzeń. Skala efektywności energetycznej powstała, by umożliwić konsumentom dokonywanie bardziej świadomych wyborów, sprzyjających jednocześnie ochronie zasobów naturalnych.

Skala klas energetycznych wyznacza zakres od najbardziej oszczędnych do najmniej efektywnych urządzeń pod względem zużycia energii. Informacja ta jest zawarta na etykiecie produktu, która powinna znajdować się w widocznym miejscu. Klasy efektywności energetycznej ustalane są przez Komisję Europejską i obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej.

Nowe oznaczenia klas energetycznych a stary podział

Klasy energetyczne oparte są na siedmiostopniowej skali od A do G, gdzie A to najwyższa efektywność, a G to najniższa. Do marca 2021 roku obowiązywała skala sześciostopniowa, zaś  modele o najwyższej klasie energooszczędności były oznaczane symbolem +. Unia Europejska, obserwując intensywny postęp w zakresie wzrostu efektywności sprzętu AGD, zdecydowała o restrukturyzacji tej skali.

Nowe oznaczenia klas energetycznych nie przewidują „plusów”. Modele, które dotychczas znajdowały się w najwyższych klasach, takich jak A+++ i A++ zostały przesunięte do kategorii C lub D. Dawne A+ natomiast oznacza się po restrukturyzacji, jako G lub F. Najwyższe klasy energetyczne A i B są natomiast zarezerwowane dla jeszcze bardziej wydajnych energetycznie sprzętów, które bez wątpienia wkrótce pojawią się na rynku.

Czy nowe oznaczenia klasy energetycznej oznaczają niższą jakość produktów?

Nowe oznaczenia klas energetycznych nie mają wpływu na jakość sprzętu AGD. Zmiana przeprowadzona w 2021 roku dotyczy wyłącznie oznaczeń na etykietach, nie zaś samych produktów. Jej celem było przede wszystkim usystematyzowanie i ujednolicenie klasyfikacji. Działania Unii Europejskiej były odpowiedzią na zmieniający się rynek – większość nowych sprzętów charakteryzowała się wysoką wydajnością, brakowało więc skali na ich oznaczenie. Celem było także zachęcenie producentów do wdrażania jeszcze nowocześniejszych i bardziej energooszczędnych rozwiązań.

Nowe oznaczenia na etykietach

Etykiety energetyczne wprowadzone w 2021 roku to także znaczący krok naprzód w zakresie informowania konsumentów o specyfikacji produktów RTV i AGD. Innowacyjnym rozwiązaniem jest umieszczenie na etykiecie kodu QR. Po jego zeskanowaniu klienci mogą uzyskać dostęp do szczegółowych parametrów urządzenia. Informacje te pobierane są z internetowej bazy danych. Zmianom uległy także piktogramy – odzwierciedlają np. roczne zużycie energii, zużycie wody w przypadku pralek, skalę klas hałasu itp.

Jakich sprzętów dotyczą nowe etykiety?

Nowe etykiety obowiązują dla wielu grup produktów, wykorzystywanych zarówno w gospodarstwie domowym, jak i poza nim. Są to np.:

  • lodówki i zamrażarki
  • chłodziarki do wina
  • pralki i suszarki
  • zmywarki
  • telewizory
  • oświetlenie

Klasy energetyczne lodówek – jakie informacje znajdują się na etykiecie?

Bez wątpienia klasa energetyczne lodówki jest jednym z najistotniejszych czynników, który wpływa na decyzję zakupową. Oprócz kodu QR i oznaczenia klasy energetycznej, na etykiecie chłodziarki odnaleźć można informacje o rocznym zużyciu energii, sumie pojemności komór mrożących oraz schładzających, poziomie emitowanego hałasu i ustalonej klasie emisji hałasu.

Roczne zużycie energii lodówki określa się na podstawie testu, który symuluje typowy wzorzec użytkowania lodówki przez okres roku. Jest on przeprowadzany zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Komisję Europejską. Roczne zużycie energii jest wyrażane w kilowatogodzinach (kWh) i prezentuje oszacowaną ilość energii, którą dana lodówka zużyje w ciągu roku przy przeciętnym użytkowaniu. Dzięki tym danym konsumenci mają możliwość porównać różne modele pod kątem efektywności energetycznej.

Wysoka klasa energetyczna lodówki – dlaczego warto w nią zainwestować?

Skoro klasy energooszczędności powstały w celu ułatwienia wyboru podczas zakupu, warto zwrócić uwagę na produkty z najwyższej kategorii. Poniżej przedstawiamy podstawowe powody, które świadczą o tym, że opłaca się zainwestować w lodówkę o klasie energetycznej C:

  • Wysoka wydajność – badania pokazują, że nowoczesne lodówki zużywają ¼ prądu, w porównaniu do modeli produkowanych 20 lat temu.
  • Korzyści ekologiczne – lodówki, o wysokiej klasie energetycznej generują mniej gazów cieplarnianych, dzięki czemu nie pozostawiają śladu węglowego.
  • Długoterminowa oszczędność – inwestując w energooszczędny sprzęt, możemy liczyć na długoterminową oszczędność w postaci niższych rachunków za prąd.

Jaką specyfikacje ma lodówka wysokiej klasy energetycznej?

Nowe klasy energetyczne lodówek powstały, aby uzmysłowić konsumentom, które urządzenia będą pobierać najmniej prądu. Jest to szczególnie ważne, ponieważ lodówki są podłączone do zasilania przez całą dobę. Klasę najwyższą otrzymują lodówki, których roczne zużycie prądu, niezależnie od modelu, oscyluje w granicach 180 kWh rocznie. Dla energooszczędności ma znaczenie także wielkość urządzenia. Małe lodówki potrzebują mniej energii do zasilenia, natomiast nie są zbyt funkcjonalne do użytkowania w gospodarstwie domowym.

Istotna jest także technologia chłodzenia. Za energooszczędne uważa się lodówki z systemem No Frost, czyli tak zwane lodówki bezszronowe. System zapobiega powstawaniu szronu i lodu na ścianach urządzenia, dzięki czemu działa ono bardziej efektywnie. Alternatywą może być także system MultiFlow Cooling, który zapewnia równomierne rozprowadzanie powietrza we wnętrzu lodówki, co zapobiega zmianom temperatur. Należy pamiętać, że im mniejsza temperatura, tym większy pobór prądu. Statystyki pokazują, że ustawienie temperatury urządzenia zaledwie stopień niżej niż zaleca producent, wiąże się z większym poborem mocy o około 25%.

Klasy energetyczne AGD

Klasy energetyczne sprzętu AGD są takie same, jak w przypadku lodówek (od A do G). Wszystkie informacje o urządzeniu znajdziemy na piktogramach. Przykładowo, jeśli interesują nas klasy energetyczne telewizorów, warto zwrócić uwagę na takie parametry, jak technologia 4K Ultra HD i HDR. Klasy energetyczne pralek uwzględniają natomiast oszczędność wody, pojemność bębna i efektywność wirowania. Te informacje będą zakomunikowane wizualnie na etykiecie produktu.

Podsumowując, jasno określone klasy energetyczne to bardzo potrzebne narzędzie. Skomplikowany rynek sprzętu RTV i AGD charakteryzuje się różnorodnością produktów oferujących różne poziomy elektrooszczędności. Wprowadzenie jednoznacznej i jednolitej skali klas energetycznych dostarcza konsumentom klarownych wskaźników, które umożliwiają wybór produktów o mniejszym wpływie na środowisko oraz niższym zużyciu energii.