Czym jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny to strumień ładunków elektrycznych przemieszczających się w przewodniku. Jest mierzony w amperach (A) i określa ilość ładunku przepływającego przez przewodnik w jednostce czasu.