Jakie są wyzwania w dziedzinie elektroinżynierii i elektroniki?

Wyzwania obejmują rozwijanie bardziej wydajnych i energooszczędnych technologii, poprawę bezpieczeństwa elektrycznego i elektronicznego, oraz rozwijanie bardziej zaawansowanych systemów komunikacji i kontroli.