Jakie są najważniejsze aspekty bezpieczeństwa w elektronice i elektroinżynierii?

  • Bezpieczeństwo elektryczne jest kluczowe, w tym zapobieganie porażeniom prądem, przepięciom i przeciążeniom.
  • W dziedzinie elektroniki, zapewnienie bezpieczeństwa danych i ochrona przed atakami cybernetycznymi są priorytetem.